Links

Wlz:
Wet langdurige zorg

Zvw:
Zorgverzekeringswet

Wmo:
Wet maatschappelijke ondersteuning

CIZ:
Centrum Indicatiestelling Zorg

Per Saldo:
Belangenvereniging voor mensen met een Persoons Gebonden Budget