Aangesloten bij

Kamer van Koophandel Oost Nederland nr. 56217897

Beroepsvereniging V&VN:
  Рkwaliteitsregister Verpleegkundige en Verzorgende Nederland 
 

Klachtenportaal Zorg:
– klachten- en geschillenregeling

Per Saldo, belangenvereniging voor mensen met een PGB.

Stichting ZZP Nederland

KIWA keurmerk ZZP-ers thuiszorg